Ciepły montaż

illbruckCIEPŁY MONTAŻ ILLBRUCK i3. Prekursorem i liderem w dziedzinie produkcji i sprzedaży materiałów służących prawidłowemu uszczelnianiu połączeń budowlanych jest w Polsce firma Tremco illbruck.

Stworzony przez nią system uszczelnień Illbruck i3 zyskał już wśród budujących taką popularność, że stał się praktycznie synonimem nazwy montaż warstwowy. Ze względu na zalety tego systemu w zakresie likwidacji liniowych mostków cieplnych w obrębie połączeń okiennych wielu montażystów powiada o nim „ciepły montaż”.

System montażu warstwowego illbruck i3 składa się z trzech warstw, z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcję w połączeniu budowlanym.

Warstwa zewnętrzna – powinna zachować szczelność na intensywne opady deszczu, wiatr, promieniowanie UV, posiadać dużą elastyczność, aby przenieść ruchy połączenia w okresie lato-zima, posiadać odporność na działanie skrajnych temperatur. Warstwa ta powinna być paroprzepuszczalna, aby umożliwić odparowanie wody nagromadzonej w szczelinie na skutek dyfuzji lub nieszczelności w powłoce zewnętrznej uszczelnienia.

Warstwa środkowa – powinna być wykonana z materiałów o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej. Powinna równocześnie posiadać niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, aby umożliwić przepływ nagromadzonej w niej pary. Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie maksymalnie suchym, ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.

Warstwa wewnętrzna – powinna oddzielać klimat wewnętrzny pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Powinna mieć dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny.